Rustpunt Notterveld

Blokdijk 5
7467 PG Notter

 

T 0548-619309
EW www.benb-notterveld.nl/
  • B&B
  • Veehouderij

WELKOM  bij het rustpunt Notterveld

 

Geschiedenis
U bevindt zich hier op de boerderij van de familie Westra. De familie kwam in de jaren1920-1922 uit Glanerbrug naar Notter om hier een boerderij te beginnen. Het was hier zandgrond en veel heide grond. De eerste tien bunder heidegrond werd aangekocht en werd ontgonnen door de Nederlandsche Heide Maatschappij.
De kleine boerenwoning is ook van deze tijd. Het is een arbeiderswoning met een stal erachter waar tien koeien in konden en zes stuks jongvee. De woning wijkt af van de traditionele bouw van deze streek.
In de jaren dertig, de crisistijd, zijn ze genoodzaakt om het te verkopen aan de Firma ter Horst. De familie kon blijven als pachter. De grote woning is in 1953 gebouwd in opdracht van de Firma ter Horst en is ontworpen door de architect Jan Jans.

 

In 1990 zijn de gebouwen en ondergronden weer in eigen bezit gekomen. Ook nu pachten wij nog grond van de Firma Ter Horst.
Het  Notterveld was van oorsprong een gebied met veel heide en natte gronden en arme zandgronden. De Firma Ter Horst heeft hier veel bomen aangeplant.

 

Heden
Wij Johan en Ina Westra zijn de 4e generatie Westra  die hier op deze plek een boerderij hebben. Wij hebben nog steeds een bestaand melkveebedrijf met verschillende neventakken zoals een timmerbedrijf en een uitzendbureau. Ook zijn we momenteel bezig met het verbouwen van het achterhuis van de grote boerderij. Hier is inmiddels een bed and breakfast ingericht met vier boerderijkamers en 1 appartement.