de Tuorrebout

Skilpaed 1
9036 MH Menaam

 

T 06-83577808
M 06-44030627
EW www.tuorrebout.nl

Doarpstún Menaam

Wij zijn de eerste 2 weken van augustus 2023 op vakantie

De Tuorrebout

De Doarpstún  Menaam is een initiatief van de Stichting Vrienden van de Tuorrebout. We proberen de leefbaarheid in het dorp te vergroten door jullie bezoekers te laten genieten van onze pluktuin de dieren en natuurlijk het bezoeken van onze cadeauwinkel met o.a. eigen gemaakte artikelen.

Dankzij hulp van onze medewerkers kunt  u genieten van heerlijk bakje, welke met “zorg” wordt gemaakt. Zij zijn de drijvende kracht van deze prachtige plek midden in het dorp Menaam. Mocht u ons willen ondersteunen met ons werk, dat kan dan met een vrijwillige donatie via de website (logo noemen we in t Fries, Tuorrebout een Lisdodde)

 

Openingstijden

Ma t/m Do van 9:30 – 15:30

 

Wat u gezien moet hebben….

 

  • Feintsje fan Menaam, beeld van jongen op fiets (knooppunt 84). Verwijst naar het door Fedde Schurer geschreven liedje “It Feintjes fan Menaam.
  • Poptaslot in Marsum 5 km vanaf Menaam. Hier vindt u een van de beste bewaarde stinzen van Friesland, zeg maar een mooi kasteel.
  • Cultuurhistorische Fietsroute, kan  vanaf hier naast gelegen schelpenpad (Skilpaed) starten, fietsroute is bewegwijzerd met routebordjes “Cultuurhistorische fietsroute Menamerdadiel. Onderweg kom je infopanelen tegen die vertellen over de historie  van deze streek.


Menaldum
De gemeente Menameradiel bestond tot 2018. Daarna ging het met de Gemeente Franekeradeel, Het Bildt en een deel van Littenseradiel op in de nieuwe gemeente Waadhoeke. Het gemeentehuis daarvan staat in Franeker.


Geschiedenis van Menaldum

Menaldum is een eeuw voor het begin van de jaartelling ontstaan op de kwelderwal tussen Dronrijp en Beetgum. Menaldum werd gebouwd om een kerk heen. In het jaar 1786 vond de gemeente het namelijk ontzettend belangrijk dat deze hoge kerk met toren bleef staan. Daarom is de buurt ten Westen, Noorden en Oosten om de kerk heen gebouwd. Eerst leek het erop dat Berlikum de oudste papieren had en dat ook Dronrijp zich ontwikkelde tot betekenisvol dorp. Tegen verwachtingen in werd toch Menaldum de hoofdplaats van deze omgeving.

Stukken van de terp zijn aan het eind van de 19e eeuw afgegraven. De Menaldumervaart lag om het dorp heen en deze liep bij Marssum over in de Balensvaart, die vervolgens weer richting de Harlingertrekvaart liep.


Waar stond Menaldum om bekend?

De inwoners van deze plaats ook wel bekend als Menaldumers, waren in het bijzonder actief in de aardappelteelt. Zowel de aardappelbeurs als de tuinbouw waren van belang. Vooral aan de kant waar veel gaardeniers bedrijven te vinden waren, namelijk de Berlikumer zijde. In de 19e eeuw groeide het aantal inwoners van dit dorp steeds meer en na de Tweede Wereldoorlog, vanaf eind jaren zestig is deze plaats aan de noordwest- en zuidzijde sterk gegroeid.


Het gemeentehuis van Menaldum

In de jaren 1841 tot 1843 is het gemeentehuis van Menaam gebouwd. Wat opvalt aan dit gemeentehuis, is dat het een gele kleur heeft en het bouwwerk gietijzeren Toscaanse zuilen heeft. Daarnaast is het gebouw afgewerkt met een kroonlijst. Wat je misschien leuk vindt om te weten, is dat dit gemeentehuis sinds oktober 2017 te koop heef gestaan. In 2020 is verkocht en nu dienst doet als kantoor. Vanaf 1 januari 2018 is Menaam samen met omringende gemeenten gefuseerd tot een nieuwe gemeente: Waadhoeke.