Rustpunt Rowol

Roderwolderdijk 3
9315 PG Roderwolde

 

EWelkom bij Rustpunt Rowol!

 

Fijn dat we u mogen ontvangen op ons erf aan de rand van het dorp Roderwolde (in onze streektaal Rowol genoemd) op de grens tussen landbouwgrond en de natuur van De Onlanden. Onze boerderij is in 1903 door de familie Hagenauw gebouwd en fungeerde tot in de jaren zeventig als kleine melkveehouderij. Met ruimte voor zo’n 8 tot 10 koeien in de stal was het een van de vele keuterijen in Drenthe. In dezelfde geest houden wij Drentse hoenders, kweken onze eigen groenten en eten van onze fruitbomen en bessenstruiken.

 

Roderwolde

Het oude dorp Roderwolde is in de late Middeleeuwen gebouwd op een zandrug en enkele veenterpen temidden van een lager gelegen moeras dat momenteel als waterberging fungeert voor de stad Groningen. Als u goed kijkt kunt u in de verte de contouren van de Martinitoren en Der Aa-kerk vanaf ons erf zien.

 

Naast kleinschalige landbouw, veenafgraving en nijverheid rondom de kleine haven, olie- en korenmolen Woldzicht en herberg Het Rode Hert bood de nederzetting Roderwolde plaats aan landgoederen van enkele welgestelde Groningers, waaronder de Waalborg. De oude oprit van de Waalborg - die inmiddels met bomen is dichtgegroeid - bevindt zich schuin tegenover onze oprit. Loopt u een stukje verder over de Roderwolderdijk richting het Peizerdiep dan ziet u links aan het einde van deze boomwal de statige Waalborg met omliggende gracht.

 

De Onlanden

Het gebied dat we nu kennen als De Onlanden was vroeger een veenweidegebied, tot de herinrichting als waterberging. Het gebied kenmerkt zich door kleine, natte graslanden, ingeklemd tussen het Drentse zand en de Groninger klei. Het water uit de Drentse beken verzamelt zich hier, alvorens via de Lauwers en het Reitdiep door te stromen naar de Waddenzee. In vroeger tijden was deze 'Kop-van-Drenthe' en het aangrenzende deel van Groningen één groot veenmoeras, echt On-land. Niemand kon er door en ook voor de landbouw was het ongeschikt.

 

Nu is het veenweidegebied opnieuw terug gegeven aan de natuur. Na aankoop door natuur- en landschapsorganisaties is het beheer gericht op beweiding, maaien en stoppen met mesten. Er ontwikkelt zich opnieuw een moeras met natuurlijk wisselende waterstanden. Het resultaat van de verandering is al goed te zien. De natuur heeft snel ingespeeld op de verandering en de eerste resultaten zijn boven verwachting. Otters, bijvoorbeeld, zijn al overal in het gebied aanwezig en produceren regelmatig jongen. Over een poosje zullen er misschien ook weer bevers in De Onlanden voorkomen. Zo dicht bij de stad Groningen kunt u nu al genieten van de grote zilverreiger, bruine kiekendief, zeearend en de roerdomp, maar ook Exmoorpony’s, vossen en reeën zijn er te zien.

 

Rustpunt Rowol

Naast biologische koffie, thee, fruitdrank, limonade, soep, (in plastic verpakte) reepjes en andere versnaperingen is ons rustpunt voorzien van een buitentoilet en een oplaadpunt voor e-bikes.

 

We wensen u een aangenaam verblijf in en rondom Rowol. Wilt u een boodschap voor ons of andere bezoekers achterlaten, dan lezen we deze graag terug in ons logboek.

 

Hartelijke groet,

Niek en Dirk