Stichting De Nijensteen

IJsseldijk 1
8194 LA Veessen

 

T 0578-631111
EW www.denijensteen.nl
  • B&B
  • Dieren aanwezig
  • Fruit / Groenten
  • Zorg

Stichting de Nijensteen heeft tot doel onderdeel uit te maken van, en bij te dragen aan de ontwikkeling van het platteland in haar omgeving. Zij doet dat door middel van het stimuleren van duurzame landbouw, natuurbeheer, duurzaam bouwen en door behoud van cultuur historische elementen in het landschap. De Nijensteen wil de wijze waarop zij invulling geeft aan deze doelstelling graag delen met andere belangstellenden zodat initiatieven navolging krijgen of tot voorbeeld dienen voor andere mensen en organisaties. De Nijensteen is thuisbasis voor DOB en een gastvrij huis voor diverse groepen.

De Nijensteen is een historische hoeve die werkplekken en moderne vergaderruimte (van 5 tot 99 personen) biedt. Wij richten ons daarbij op organisaties en / of instellingen met een sociaal maatschappelijk belang. Op De Nijensteen staan ruimte, rust, creativiteit en onderlinge betrokkenheid centraal. Daarnaast worden op het terrein van De Nijensteen een fruitteeltbedrijf en een (duurzame) natuurboerderij geëxploiteerd en er wordt gewerkt aan exploitatie en behoud van natuur.

Een unieke samenwerking tussen Stichting De Nijensteen en Melkveebedrijf De Voorn Hassink heeft geresulteerd in de oprichting van Natuurboerderij “Villa Bakhuis”. Hiermee zijn de doelstellingen van beide initiatiefnemers gerealiseerd, te weten de totstandkoming van een agrarisch bedrijf waarin mens en dier op een logische wijze gebruik maken van land en water, met als doel een duurzaam en leefbaar platteland. En voor de Nijensteen zoals hierboven omschreven.

Er is een moderne diervriendelijke rundveestal voor het ras Fleckvieh gebouwd. Deze ruime en lichte stal is onder andere voorzien van een permanent toegankelijke skybox. Daarnaast is het historische koetshuis grotendeels gerestaureerd en is de oude slingertuin (ontwerp 1875) weer in ere hersteld. Een in het oog springend element is de voormalige villa “Bakhuis”. Deze is middels een kunstwerk -folly- weer gereconstrueerd. Er is een skybox in de stal gemaakt. Die is vrij toegankelijk voor publiek. Langs het bedrijf is een nieuw fiets- en wandelpad aangelegd, waardoor het bedrijf goed bereikbaar is voor fietsers en wandelaars.
Natuurboerderij Villa Bakhuis is eveneens een officiële trouwlocatie.