Rustpunt 'It Skouke

Osinagahuzen 18
8621 XD Heeg

 

M 06-21954499
ERustpunt ‘It Skouke

Bevind zich in een voormalig transformator hokje midden in het buurtschap Osingahuizen, direct gelegen aan het fietspad Heeg – Hommerts

Osingahuizen ligt net boven Heeg. Door het dorpje stroomt de Wijde Wijmerts. Dit kanaal verbindt IJlst en Heeg met elkaar. Het is een belangrijk onderdeel van de vaarroute tussen het Heegermeer en het Sneekermeer. In de zomer passeren duizenden pleziervaartuigen het dorp.

De naam “Ít Skouke” komt van “De Skou” , zo heet ook de brug over de Wymerts een 100 meter verder op, vroeger voor dat de brug er was , moest men de veerboot ( de skou) oversteken. Inwoners van Osingahuizen zijn aangewezen op de dorpsvoorzieningen van Heeg. Het dorp bestond voornamelijk uit boerenbedrijven en enkele woonhuizen en de Nestle melkfabriek, die is sinds 1986 gesloten , toen is ook dit transformator hokje overbodig geworden, van hieruit werd de elektriciteit aan deze fabriek geleverd.

In deze voormalige fabriek hebben meerdere bedrijven zich gevestigd en met de ontwikkeling van het aangrenzende bedrijven terrein “De Skou” is er veel bedrijvigheid ontstaan in het (buurtschap) Osingahuizen dat nu grenst aan Heeg .

In Rustpunt ´ It Skouke, is er gelegenheid om koffie / thee te drinken , toilet voorziening , fiets oplaadpunt en reparatie set.

Anne en Martje de Hoop die zelf werkzaam zijn in het Garage bedrijf tegen over dit gebouwtje heten u hartelijk welkom.