Boerderijwinkel Uitland

Oost 44
9285 XL Buitenpost

 

T 0594-697007
EW www.boerderijwinkeluitland.nl
  • Dieren aanwezig
  • Veehouderij
  • Eieren / Kaas / Zuivel
  • Vlees

Op het Oost van Buitenpost is een Rustpunt te vinden op het melkveebedrijf van Ton en Maartje van Ravenhorst.

We zijn geen echte Friezen maar 'Hollanders.' In 2013 zijn we hier komen wonen met onze dochter Nienke (inderdaad een Friese naam, heel toevallig). We hebben het huis gerenoveerd, een nieuwe stal gebouwd voor de melkkoeien en er zijn ondertussen een broertje (Timo) en zusje (Rimke) bij gekomen voor Nienke.

We hebben een gangbaar melkbedrijf. Onze koeien gaan in de zomer naar buiten en het jongvee ook. Verder proberen we voor zover dat mogelijk is rekening te houden met de weidevogels zoals de Kiviet, Grutto, Schoolekster en de Tuureluur.

Maartje heeft een klein winkeltje met echte boerenkaas van rauwe melk en heerlijk weide rundvlees. Boerderijwinkel Uitland. Op vrijdag en zaterdag is de winkel en het rustpunt open. U bent van harte uitgenodigt om kaas te komen proeven en/of rustig te komen zitten.