Leeuwarder Bos Actief

Joram Jorkinsstraat 54
8919 BH Leeuwarden

 

E Stuur e-mailHet Leeuwarder Bos

 

Ten noorden van Leeuwarden is begin jaren 90 het Leeuwarder Bos aangelegd. Het was een initiatief van de FACE Foundation, een stichting die wereldwijd bossen plant ter compensatie van de aarde-opwarmende kooldioxide (CO2) uitstoot. FACE staat voor Forest Absorbing Carbondioxide Emissions. Dit initiatief viel samen met beleid om de recreatieve voorzieningen in dit deel van de stad te vergroten en de wens om de overgang van het platteland naar de flats van Bilgaard, een woonwijk aan de noordzijde van Leeuwarden, te verzachten.  

 

Inmiddels is het bos uitgegroeid tot een 140 hectare groot bos met ca. 50.000 loofbomen. Er is een soortenrijke flora en fauna ontwikkeld. Behalve ten behoeve van recreatie vervult het ook een functie voor de natuur, het landschap en de houtproductie. Direct ten noorden van het bos bevindt zich het open terpenlandschap met verschillende states en stinsen. Het Leeuwarder Bos bevindt zich op ca 3 km (fietsafstand) van het historische centrum van de stad.

 

Het bos is opgesplitst in drie verschillende gebieden. De westelijke zone is het deel met een landgoedkarakter. Dit bos ligt op het hoogste deel van het gebied. De centrale zone is een open zone met water en grasvegetaties en ligt op het laagste gedeelte van het gebied. Het oostelijke deel is het ‘productiebos’. Dit deel bestaat voornamelijk uit snelgroeiende boomsoorten maar wordt de laatste jaren mede door de zware storm in 2013 van ‘productiebos’ omgevormd naar een ‘natuurbos’ met duurzamere boomsoorten.

 

Rustpunt – Buitencentrum Leeuwarder Bos

Op initiatief van de Stichting Natuurlijk Leeuwarder Bos is in 2021 de accommodatie voor het Rustpunt en Buitencentrum in het Leeuwarder Bos gerealiseerd. De accommodatie is ingepast in de natuurlijke omgeving. De accommodatie bevindt zich aan de oostzijde van het Leeuwarder Bos nabij de woonwijk Havankpark en ca 200 meter westelijk van de Dokkumer Ee.

 

Rustpunt Leeuwarder Bos

Het Rustpunt in het Leeuwarder Bos ligt vlakbij knooppunt 24 van het fietsknooppunten netwerk en direct aan de officiële fietsroute van de Elfstedentocht. Ook ligt het Rustpunt aan het wandelknooppunten netwerk van de provincie Friesland.   

Het is een ontmoetingsplek in een natuurlijke omgeving met de mogelijkheid om, door middel van zelfbediening, een kleine consumptie te nuttigen. Toiletbezoek is mogelijk. In het Rustpunt is een fiets servicepunt en er is een oplaadpunt voor elektrische fietsen.

 

Buitencentrum Leeuwarder Bos

Bij en in het Buitencentrum vinden kleinschalige buitenactiviteiten plaats zoals kanoverhuur, wandel-excursies, lezingen, workshops, wildplukwandelingen, buitenspelen en –sporten, voor jong (‘de Ipad-generatie het bos in’) en oud. Het Buitencentrum kan worden gehuurd door ondernemingen en particulieren.

 

De stichting richtte de afgelopen jaren de omgeving van het Rustpunt – Buitencentrum natuurlijker en biodiverser in, bij voorbeeld door in nauw overleg met de gemeente ruim duizend struiken en bomen te planten. De Stichting legde verder een kajakroute met natuurvriendelijke oevers met verbredingen. Ook zijn nieuwe, afwisselender wandelpaden aangebracht.  

 

Het project is tot stand gekomen dankzij financiële bijdragen van:

 • provincie Fryslân
 • gemeente Leeuwarden
 • Prins Bernhard Cultuurfonds
 • stichting Het Nieuwe Stadsweeshuis
 • stichting Oud Papier Actie Bilgaard

 

De volgende partijen hebben aan het project bijgedragen:

 • gemeente Leeuwarden
 • wetterskip Fryslan
 • Nordwin College Leeuwarden
 • ROC Friese Poort Leeuwarden
 • ROC Friese Poort Drachten
 • Ondernemingen die belangeloos kennis inbrachten
 • vele vrijwilligers! 

Terug